„Végzős Hét” a Pedagógiai Karon
2016. május 13. péntek, 07:32

 

 

Minden tanévben a második félév szorgalmi időszakának utolsó hete végzős hallgatóink számára egy tartalmas és élményekben gazdag időszak, amely ebben a tanévben sem volt másképp. 2016. május 02-05 között „Végzős Hét” volt Karunkon.

Hétfőn este került sor a Kollégiumi Ballagásra. A kollégium udvarára gyertyával kezükben, énekelve érkeztek meg a végzősök, ahol az esemény résztvevői meghatódottsággal hallgathatták a dalokat, nosztalgiázva idézhették fel az elmúlt három/négy év eseményeit.

Bővebben...
 
Dékáni Kollégiumi értekezlet Szarvason
2016. május 12. csütörtök, 07:59

 

  A Tanító, az Óvodapedagógus, a Konduktor, a Kisgyermeknevelő és a Gyógypedagógia képzést folytató egyetemi és főiskolai karok dékánjai, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán tartották meg soron következő ülésüket. A két napos rendezvényen mind a 18 képzőintézmény képviseltette magát. Május 9-én délután dr. Kozma Gábor a GFF rektorának köszöntője után a Kisgyermeknevelő alapszak iránti megnövekedett jelentkezések adta feladatokról, az aktuális intézményi összevonások – szétválások tapasztalatairól, a Programfejlesztő Bizottság előtt álló feladatokról és az MRK Pedagógus Bizottságának tevékenységéről  folyt a tanácskozás.
Bővebben...
 
Önkéntes munka az Ágota Alapítvány nyári táborában
2016. május 11. szerda, 14:01

 

  Az Ágota Alapítvány mentori munkára hívja és várja hallgatóinkat 2016. július második felében állami gondozott gyermekek és fiatalok nyári táborába! Ez olyan önkéntes lehetőség, amely sok szakismeretet igényel, vagyis elsősorban a Gál Ferenc Főiskola hallgatóinak nagy kihívás. Az eddig tanultakat élesben lehet kipróbálni egy jól felkészült csapattal, amely a szakma és a társadalom nagy elismerésével végzi hivatását. Egy alapos elméleti és gyakorlati felkészítés után lehet bekapcsolódni a nyári táboroztatásba. Tekintettel arra, hogy Főiskolánk hallgatói számára ez komoly kihívást jelentő gyakorlati lehetőség, ezért – a Kateketikai Irodával is egyeztetve – elfogadásra kerül szakmai gyakorlatként, továbbá a következő félévbe beszámítható kreditpontokat érő speciális kollégiumként is. Várjuk nappali és levelező tagozatos szegedi és szarvasi hallgatóink jelentkezését 2016.05.20-ig!


Az Ágota Alapítvány nyári táborában való önkéntes tevékenységre történő felhívás megtekinthető ITT.

 

Bővebben...
 
Köztársasági Ösztöndíj Pályázat a 2016/2017. tanévre
2015. május 29. péntek, 10:08

 

 

Az oktatásért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
 

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64.§ (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.


A pályázat beadási határideje: 2016. július 1.


A Köztársasági Ösztöndíj Páyázat részletes útmutatója megtekinthető ITT.

 

 

 
Alkalmassági vizsga
2015. május 29. péntek, 12:08

 

  2016. április 29-én a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara az alapképzésre - óvodapedagógus, tanító, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra - felvételizőknek alkalmassági vizsgát szervezett. A pályázók ének - zenei, beszéd, és testi egészségi alkalmassági vizsgán vettek részt. A nemzetiségi (német/roma/román/szlovák) szakirányokra jelentkezők nyelvi elbeszélgetésen bizonyíthatták a nyelvi felkészültségüket. Összesen 109 pályázó jelent meg intézményünkben.
Bővebben...
 
Szentmise és tavaszi hangverseny
2016. április 28. csütörtök, 13:45

 

 

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar hallgatói közreműködésével szentmise keretében szólalt meg a Szent Klára templomban Kodály Zoltán: Magyar mise című műve Dr. Bartáné Dr. Góhér Edit DLA főiskolai docens vezényletével, orgonán közreműködött Tamás Margit tanársegéd.

Az orgonakíséretes, egyszólamú karra írt, 4 tételes kompozíció a liturgiába illesztve vezette a híveket és minden jelenlévőt azon a lelki úton, amelyet minden mise alkalmával átélhetünk.

Bővebben...
 
Tudományos Diákköri Konferencia
2016. április 22. péntek, 08:58

 

  2016. április 18-án délután rendezte meg a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a kari tudományos diákköri konferenciát. A hallgatói kutatások bemutatása két szekcióban folyt Szakács Mihályné dr. és Virágné dr. Horváth Erzsébet ny. főiskolai tanárok elnöklése mellett. A konferencia megrendezését  segítette a Nemzeti Tehetség Program Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása NTP-HHTDK-15 pályázata.
Bővebben...
 
„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell…” - Legkiválóbb Óvodapedagógus Jelölt Díj 2016
2016. április 22. péntek, 08:18

 

  Végzős hallgatóink közül heten léptek be a GFF Pedagógiai Karának impozáns tanácskozójába 2016.április 20-án délután. Abba a terembe, ahol éppen egy izgalmas verseny előkészítésének utolsó fázisa zajlik. Hamarosan kezdetét veszi a „Legkiválóbb óvodapedagógus jelölt” - díj kiválasztásának szakmai délutánja. A cím elnyerése nappali tagozatos, végzős óvodapedagógus hallgatók köréből lehetséges, a szükséges feltételrendszert komoly szabályzat rögzíti.
Bővebben...
 
Szakmai gyakorlat Szarvason az ERASMUS+ Európai Uniós pályázat keretén belül
2016. április 19. kedd, 10:00

 

  Az ERASMUS+ Európai Uniós pályázat keretén belül lehetőségünk adódott egy két hetes szakmai gyakorlaton való részvételre Szarvason. Szlovákiából, Losoncról a Pedagógiai és Szociális Akadémia 1. és 2. osztályából érkeztünk. Gyakorlatunknak a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde adott otthont. Az óvodában nagy szeretettel fogadtak bennünket. Bekapcsolódhattunk az óvoda életébe és sok újdonsággal ismerkedhettünk meg.
Bővebben...
 
A nemzetiségi pedagóguspálya új kihívásai - konferencia Szarvason
2016. április 14. csütörtök, 13:43

 

  A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara április 13-án rendezte meg az ötödik szarvasi nemzetiségi konferenciát. „A nemzetiségi pedagóguspálya új kihívásai” címet viselő eseményen szlovák, román és német nemzetiségi képzést folytató pedagógusok és nemzetiségi közéleti személyiségek vettek részt. A rendezvényt az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatta a NEMZ-KUL-16-0560 azonosítószámú pályázat keretében.

Bővebben...

 


33. oldal / 42

Képgaléria

 

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2020. AUGUSZTUS 15.

 

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.