Házszentelés

2015. február 11. szerda, 11:31

 

 

Szép számú hallgatóság előtt zajlott a GFF Pedagógiai Karának nagyelőadójában az ez évi házszentelés. A vetítéssel támogatott liturgiát Seidl Ambrus plébános úr és dr. Kozma Gábor rektor úr vezette. A liturgia után Ambrus atya megszentelte a főiskola termeit, s az ajtókra felkerült a jel: 20 + G + M + B + 15, azaz az évszám és a háromkirályok nevének kezdőbetűje.

 

Részlet a szentbeszédből:

Isten, a tudás Ura, sokféleképpen vezet minket arra, hogy mélyrehatóbban keressük Őt. A nevelésnek, oktatásnak és a tanulásnak arra kell törekednie, hogy az igazságot megtaláljuk. Kérjük ma Isten áldását az igazság továbbadásának erre a székhelyére, erre a főiskolára. Mindazok, akikre itt fiatalok oktatását bízták, megfelelő módon tanítsák őket arra, hogy az emberi tudást összeegyeztessék az evangéliumi igazsággal, hogy az igaz hitet lelkükben megőrizzék és példamutató életükkel ki is nyilvánítsák. Azt is kérjük fohászunkban, hogy a hallgatók úgy találják meg tanítóikban a jelen lévő Krisztust, a Tanítót, hogy mind emberi, mind pedig vallásos neveléssel gazdagodva, alkalmasak és készek legyenek embertestvéreik megsegítésére. Istenünk, a tudományok Ura mutassa meg nekünk útjait. Krisztus, az örök Bölcsesség tanítson minket az igazság megismerésére. A Szentlélek világosítsa meg mindig értelmünket, hogy az igazat és a jót megismerjük, és amit megismertünk, azt tetteinkkel végre is hajtsuk. Ámen.

Könyörögjünk! Mindenható Urunk, Istenünk! Áldd † meg ezt a helyiséget. Lakjék benne egészség, tisztaság és a lélek legyőzhetetlen ereje. Töltse el alázat, jóság, szelídség, engedelmesség és hálaadás az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Kérjük, maradjon meg szent áldásod ezen a helyiségen és használóin. Krisztus a mi Urunk által.

 


 

 

 

 

Képgaléria

 

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2020. AUGUSZTUS 15.

 

 

 

Trianon 2020

 

 

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.