Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása

NTP-HHTDK-15 pályázat szakmai beszámolója

 


 

                                                                                                                                                                               

 

 

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán 2016. április 18-án került megrendezésre  a 2014/2015-ös tanév Tudományos Diákköri konferenciája. A rendezvényen 10 dolgozattal, 10 hallgató vett részt.


 

Eredmények:

 

Az I. szekcióban a szakmai zsűri tagjai Szakács Mihályné dr. ny. főiskolai tanár, Dr. Katona Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár és Dr. Oltenau Florea tanszékvezető főiskolai docens voltak.

 

Az óvodapedagógia tagozat eredményei:

1. helyezett: Kis Katalin III. éves óvodapedagógus hallgató: Bibliai élménypedagógia óvodások számára
2. helyezett: Balázs Kármen III. éves óvodapedagógus hallgató: Televízió - Mese - Könyv
3. helyezett: Gyekiczki Emese III. éves óvodapedagógus hallgató: Bábjáték, bábkészítés az óvodában
3. helyezett: Pásztor Éva III. éves óvodapedagógus hallgató: Az  óvodáskorú gyerekek, valamint az értelmileg akadályozott gyerekek játéka


A kommunikáció-pedagógia tagozat eredményei:

1. helyezett: Ökrös Ildikó II. éves szakirányú szakvizsgás hallgató: A disputa hatása egy grafológus szemével

 

 

A II. második szekcióban a szakmai zsűri feladatait Virágné dr. Horváth Erzsébet ny. főiskolai tanár, Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár, Bartáné dr. Góhér Edit főiskolai docens látták el.


A pedagógia és módszertan tagozat eredményei:

1. helyezett: Kiss Erika III. éves óvodapedagógus hallgató: Tömegkommunikáció hatása a gyermek fejlődésére
2. helyezett: Kásler Tina Tímea III. éves óvodapedagógus hallgató: Óvodáskorú gyermekek médiafogyasztása
3. helyezett: Balogh Erika III. éves csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgató: A gyermek nyelvi fejlődésének alakulása bölcsődés korban
3. helyezett: Végvári-Köves Melinda III. éves óvodapedagógus hallgató: Hangszertanítás a zenei fejlődésben


Projektpedagógia tagozat eredményei:

A szakmai zsűri tagjai voltak: Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár, Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár, Dr. Katona Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár

2. helyezett: Böszörményi Lotti: Projektpedagógia és néphagyomány

 

 

A hallgatók tudományos diákköri munkájára való felkészülését segítette, a Kar által megrendezett 30 órás továbbképzés 2016 januárban és februárban. Összesen 30 hallgató vett részt a kurzusokon. Ennek keretében megismerkedtek a TDK feladataival, a felépítésével, a rendszerével, az értékelési módjaival. A képzés „tananyagai” között megjelentek a statisztikai alapok, az előadás tartásának módszere, a TDK dolgozat nyelvi és formai sajátosságai is. Emellett, a hallgatóknak lehetőségük volt kutatási példákon keresztül (hagyományok, egészségnevelés stb.) az elmélet mellett gyakorlati ismeretek elsajátítására. (Előadások: Bontovics Ignác: Statisztikai alapfogalmak, Dr. Oltenau Florea: Nemzetiségi témakörök feldolgozási lehetőségei TDK kutatásokhoz, Szabóné Balogh Ágota: TDK – OTDK a weben, Prezentációkészítés szabályai, Dr. Lipcsei Imre: TDK – OTDK, Kari TDK szabályzat, Értékelési szempontok, Tapasztalatok, Dr. Fest Sarolta: Egészségnevelés a pedagógus szemével, Egészség- és életmód-pedagógia, Dr. Katona Krisztina: TDK-dolgozatok nyelvi, formai sajátosságai, szóbeli előadásmódja.)

 

A pályázati program keretében folyamatosan történt a kutató hallgatók szakmai konferenciákon való részvétele. 8 szakmai programon vettek részt, ebből 2 nemzetközi volt, összesen 19 hallgató részvételével, ahol az előadások meghallgatása mellett lehetőség volt konzultációkra más szakemberekkel.

 

Folyamatosan szereztünk be a kutatásokhoz szükséges könyveket is, 29 db-ot, melyek szükségesek voltak a kutatásokhoz.

 

2016. júniusában a Polyhistor c. újságunkban megjelentek a TDK konferencián részt vett hallgatóink rezüméi és tehetséges hallgatóink egyéb tevékenységei, írásai, alkotásai, melyekre igen büszkék vagyunk.

 

 

A konferencia megrendezését és a továbbképzés megtartását, a szakmai rendezvényeken való részvételt, a szakkönyvek megvásárlását, a  Polyhistor újság megjelenését a Nemzeti Tehetség Program Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása NTP-HHTDK-15 pályázata segítette.

 

 


 

TDK konferencia képei

 

 

 

 


 

Továbbképzés képei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képgaléria

 

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2020. AUGUSZTUS 15.

 

 

 

Trianon 2020

 

 

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.