Szarvasi Karok Nyelvvizsgahelye

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Kétnyelvű ORIGÓ általános nyelvvizsgákat szervez angol és német nyelvből alap, közép és felsőfokon. Írásbeli vizsga egyéb nyelvekből is letehető a központ által szabályozott időpontokban a mi vizsgaalkalmainkon.

 

Az ELTE ITK Origó nyelvvizsgarendszer 2016. évi tervezett vizsgaidőpontjai és jelentkezési határidői SZARVASON:

 

Az írásbeli vizsga
időpontja
A szóbeli vizsga
időpontja
  Jelentkezési
határidő
2017.01.07. 2017.01.05-13. angol, eszperantó, latin, német nyelv alap-, közép- és felsőfok
francia, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, és középfok egynyelvű magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
2016.12.05.
2017.03.04. 2017.03.01-10. angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok 2017.02.10.
2017.04.01. 2017.04.01-14. angol, francia, latin és német nyelv alap-, közép- és felsőfok
egynyelvű eszperantó és magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
2017.03.10.
2017.04.01-21. arab, beás (cigány), bolgár, cseh, dán, finn, holland, horvát, japán, kínai, lengyel, ógörög, örmény, román, ruszin, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán és újgörög nyelv
alap-, közép- és felsőfok
2017.05.06. 2017.05.02-12. angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok 2017.04.10.
2017.10.07. 2017.10.02-07. latin nyelv alap-, közép- és felsőfok
angol és német nyelv alap- és középfok
egynyelvű magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
2017.09.10.
2017.10.02-21. arab, beás (cigány), bolgár, cseh, dán, finn, holland, horvát, japán, kínai, lengyel, ógörög, örmény, román, ruszin, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán és újgörög nyelv alap-, közép- és felsőfok
2017.11.04. 2017.11.02-10. angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok 2017.10.10.

 

 

JELENTKEZÉS:

Nyelvvizsgára minden 14. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár jelentkezhet. A jelentkezési lapot olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűvel kell kitölteni és beküldeni abba az intézménybe, ahol a jelentkező vizsgázni akar. A jelentkezési lap mellé kérjük, csatolja a vizsgadíj és a szervezési díj befizetését igazoló csekkszelvényt.

Jelentkezési lap letölthető a www.itk.hu weboldalról.


 

NYELVVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:


Molnárné Krajcsovicz Magdolna
vizsgaszervező
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3. Régi tanügyi épület I. emelet
Tel: 06-66 313-311 / 2146 vagy 06 20 824 6674
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


 

2012. MÁRCIUS 13-TÓL ÉRVÉNYES VIZSGADÍJAK:

 

  Szóbeli
('A' típusú)
Írásbeli
('B' típusú)
Komplex
('C' típusú)
Alapfok: 10.500 Ft 11.500 Ft 22.000 Ft
Középfok: 13.000 Ft 15.000 Ft 28.000 Ft
Felsőfok: 14.500 Ft 16.500 Ft 31.000 Ft

 

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ a nyelvvizsgadíjak változtatásának jogát fenntartja


 

VIZSGAHALASZTÁS:


Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtt vagy a vizsga után nem később, mint 10 nap elteltével írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérheti a vizsga elhalasztását. Halasztás az első vizsgaidőponttól számított 6 hónapon belüli vizsgaidőszakra kérhető 2700Ft külön-eljárási díj fejében. Vizsgahalasztás csak egy alkalommal engedélyezhető!


 

További információk:

http://www.itk.hu


 

Vizsgával kapcsolatos letölthető űrlapok:

http://www.itk.hu/index.php?id=6⟨=hun


 

Írásbeli minta-vizsgafeladatok - megoldási javaslattal:

http://www.itk.hu/index.php?id=22&fomenu=12&menu=20&almenu=22⟨=hun


  

Az ITK ORIGÓ vizsgarendszer tájékoztatója:


 

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ általános nyelvi anyagú, kétnyelvű vizsgákat szervez három szinten: alap-, közép- és felsőfokon.
 

Az ITK nyelvvizsgarendszere alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga fokonként 3 típusban ('A','B' és 'C') tehető le.
 

Az 'A' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó "beszédértés + beszédkészség" mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik. Az 'A' típusú vizsgák körülbelüli időtartama: alapfokon 10 perc, középfokon 15 perc, felsőfokon 20 perc. A szóbeli vizsgát két főből álló bizottság bonyolítja le. Közép- és felsőfokon a laborfeladat megoldására kb. 20 perc áll rendelkezésre.
 

A 'B' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó "íráskészség + olvasott szöveg értése" mérésére szolgáló feladatokat old meg nyomtatott szótár segítségével, valamint közép- és felsőfokon 50 egységből álló nyelvtani, lexikai tesztet szótár nélkül. A 'B' típusú vizsgák időtartama: alapfokon 1 óra; középfokon 3 és fél óra; felsőfokon 4 és fél óra, amelyből közép- és felsőfokon a teszt megoldására 30 perc jut. A feladatlapok szintenként eltérő színűek, fotót és grafikát tartalmazhatnak.
 

A 'C' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó mind a négy készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése) mérésére szolgáló feladatokat old meg.
 

A vizsga mindegyik típusban és mindhárom fokon akkor sikeres, ha a jelölt a feladatokat legalább 60%-os eredménnyel oldja meg. 60% alatti teljesítmény esetén az értesítőben a "nem felelt meg" minősítés szerepel.
 

A B1 (alapfokú) vizsga szóbeli része 2009. január 1-jétől hallás utáni készséget mérő feladattal (labor) bővül. A feladat 20 pontot ér és a szóbeli vizsga része.A B1 (alapfokú) vizsga írásbeli részében 2009. január 1-jétől közvetítő készséget ellenőrző feladat lesz. A feladatok száma nem változik (űrlap kitöltése helyett lesz az új feladat).
 

2009. január 1-jétől készségenként min. 40%-ot el kell érni (szóbeli és írásbeli vizsgán is). A vizsga továbbra is 60%-tól sikeres.
 

További információk az ITK Origó nyelvvizsgáról: www.itk.hu 

A NYELVVIZSGÁN ELÉRHETŐ PONTSZÁMOK:

 

Alapfok 'A' típus 60 pont (minimum: 36)
'B' típus 50 pont (minimum: 30)
Középfok 'A' típus 70 pont (minimum: 42)
'B' típus 100 pont (minimum: 60)
Felsőfok 'A' típus 85 pont (minimum: 51)
'B' típus 100 pont (minimum: 60)

 

 

 

VIZSGAEREDMÉNYEK:


A vizsgázó szóbeli vizsgájának eredményéről előzetes - nem hivatalos - tájékoztatást kaphat személyesen a szóbeli vizsgát követően kifüggesztett gyorslista útján, valamint az Interneten, a vizsgaközpont honlapján, oly módon, hogy a vizsgára való jelentkezéskor kapott személyes - titkos - kódját megadja. A vizsgadolgozatok kijavítása és az adminisztrációs teendők elvégzése után, a vizsga időpontjától számított nyolc-tíz héten belül a vizsgázó postai úton kapja meg az 'A', 'B' vagy 'C' típusú bizonyítványt, attól függően, hogy milyen vizsgán felelt meg.

 

 

Képgaléria

Videotár

Tudomány Ünnepe

DAAD ösztöndíj

DAAD ösztöndíjak németországi továbbtanuláshoz és kutatáshoz RÉSZLETEK

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.