Nagyböjti elcsendesedő szoba

2017. március 29. szerda, 15:25

 

  2017. március 20. és 23.-a között esténként a hallgatók egy különleges nagyböjti önismereti úton vehettek részt. A kollégiumban berendezett Lélek gyümölcsei imaszobában az érdeklődők elcsendesedéssel, elmélkedéssel, imádsággal és feladatokkal kísérve fordíthatták figyelmüket önmagukra és lelki fejlődésükre.

 

A vezérfonalat Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében felsorolt 9 lélek gyümölcse, vagyis jó tulajdonság adta: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Minden állomáson néhány soros gondolkodásra serkentő olvasnivaló és egy-egy feladat várta az úton levőket. Örömeink számba vétele, türelmünk kipróbálása, böjti önmegtartóztatásunk gyakorlása és a szeretet cselekedeteinek ötletei kreatív módon mind a lelki elmélyülést szolgálták. Az elmélkedés hangulatát gyertyafény és halk zene tette meghitté.


Az imaszoba megvalósulásának kezdeményezői és kivitelezői a Lelkes Klub tagjai voltak.

 

 


 

 

 

 

Képgaléria

Belső nyelvvizsga korábban végzett hallgatók részére

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2008/2009-es tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. BŐVEBBEN

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.