Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása

NTP-HHTDK-16 pályázat szakmai beszámolója

 


 

                                                                                                                                                                               

 

 

2016. november 15-én délután rendezte meg a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a kari tudományos diákköri konferenciát. A konferencia megnyitását követően mester és tanítványa, Bartáné dr. Góhér Edit főiskolai docens és Kozma Réka óvodapedagógus hallgató mutatta be zenei összeállítását.  A hallgatói kutatások bemutatása két szekcióban folyt Szakács Mihályné dr. és Virágné dr. Horváth Erzsébet ny. főiskolai tanárok elnöklése mellett.


Az I. szekcióban a szakmai zsűri tagjai Virágné dr. Horváth Erzsébet ny. főiskolai tanár, Dr. Katona Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár, Dr. Soós István főiskolai docens voltak. Öt dolgozattal kilenc hallgató mutatta be kutatását.


Első helyezést értek el Mészáros Inez és Veres Jenifer (Óvodáskorú gyerekek testi és modoros fejlettségének összehasonlító vizsgálata) óvodapedagógus hallgatók; második helyezett lett Winkler Ivett (Egy klasszikus állatregény – mai gyermekek számára) tanító szakos hallgató, harmadik helyezést két kutatópáros is kapott: Szücs Vivien, Szuhár Daniella (Szociometria és szorongásvizsgálat általános iskola alsó tagozatában) tanítószakos hallgatók, és Kiss Anna, Papp Eszter (Az alföldi régióban a nagycsoportos gyermekeknél felvett DIFER vizsgálatok eredményének összehasonlítása az országos átlaggal) óvodapedagógus hallgatók.

 

A II. szekcióban a szakmai zsűri tagjai Szakács Mihályné dr. ny. főiskolai tanár, Dr. Szilvássy Orsolya főiskolai docens, Dr. Gurka Dezső főiskolai tanár voltak.  Öt dolgozattal hat hallgató mutatta be kutatását.


Első helyezést ért el Gedó Gabriella (Zenei élménynyújtás és készségfejlesztés az informatika eszközeivel alsó tagozaton) tanító szakos hallgató, második helyezett lett Lászk Viktória (Énekkari munka az alsó tagozaton) tanító szakos hallgató; harmadik helyezést ért el Martyin Andrea (Kultúra és román civilizáció) tanító szakos hallgató.


A hallgatók tudományos diákköri munkájára való felkészülését segítette, a Kar által megrendezett továbbképzések, kurzusok és előadások. Hét szakember (meghívott: Dr. Szenczi Árpád, Bontovics Ignác; karunk oktatói: Dr. Lipcsei Imre, Dr. Fest Sarolta, Dr. Katona Krisztina, Lestyán Erzsébet, Szabóné Balogh Ágota) előadását hallgathatták meg az érdeklődő, kutató hallgatók. A kurzusokon megismerkedtek a TDK feladataival, a felépítésével, a rendszerével, az értékelési módjaival. A képzés „tananyagai” között megjelentek a statisztikai alapok, az előadás tartásának módszere, a TDK dolgozat nyelvi és formai sajátosságai is. Emellett, a hallgatóknak lehetőségük volt kutatási példákon keresztül (tehetséggondozás, egészségnevelés, megértés szerepe a pedagógiában stb.) az elmélet mellett gyakorlati ismeretek elsajátítására is.


A 14 hallgató vehetett részt szakmai konferencián és konzultáción, továbbá 14 könyvet is sikerült beszereznünk a kutatás segítésére.

 

 

A konferencia megrendezését és a kurzusok, előadások megtartását, a szakkönyvek vásárlását, a szakmai konferenciákon való részvételt, a Nemzeti Tehetség Program Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása NTP-HHTDK-16 pályázata segítette.

 

 


 

TDK konferencia képei

 

 

 


 

Továbbképzés képei

 

 

Képgaléria

 

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2020. AUGUSZTUS 15.

 

 

 

Trianon 2020

 

 

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.