Kedves Pályázó!

 

Jelentkezése alapján behívjuk az alkalmassági vizsgára, melynek

helye: 5540 Szarvas, Szabadság út. 4.   Fsz. 7. Forrai Katalin előadóterem
ideje: 2018. június 25. (hétfő)
kezdete: 11.00 óra, kérjük pontosan érkezzen meg, várható befejezése – a jelentkezők számától függően – 16.00 óra. Az alkalmassági vizsga követelményeit a 2018. évi „Felsőoktatási Felvételi tájékoztató” tartalmazza, mely a (felvi.hu) internetes oldalról is letölthető.

 

Az alkalmassági vizsga területei:

ének-zenei alkalmassági vizsga
beszéd alkalmassági vizsga
testi – egészségi alkalmassági vizsga

 

A testi alkalmassági vizsgára sportfelszerelést hozzon magával!

Nem kell alkalmassági vizsgát tenni azon pályázóknak, akik (1994. előtt) óvónői szakközépiskolát végeztek, valamint tanítói ill. óvodapedagógusi oklevéllel rendelkeznek, illetve jelenleg bölcsődében, óvodában, iskolában dolgoznak, és erről igazolást küldenek.

Azok a pályázók, akik intézményünk nemzetiségi – román, szlovák, német – illetve roma/cigány szakirányára jelentkeznek, nyelvi elbeszélgetésen kell részt vegyenek.

Az alkalmassági vizsgát követően a határozatról kérésére hiteles másolatot adunk ki, melyet más felsőoktatási intézménybe küldhet, illetve a felvi.hu internetes oldalon feltölthet a jelentkezéséhez.

Az alkalmassági vizsga szolgáltatás jellegű; a szolgáltatásért 3.000,- Ft-ot kell a helyszínen befizetnie.

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban foglaltak szerint „A pedagógusképzés alapszakjaira jelentkezőknek a Felvi.hu honlap Kérvénytárából illetve Karunk honlapjáról letölthető igazolás/nyilatkozat egészségi állapotról nyomtatványt kell kitöltetniük és az alkalmassági vizsgára kell magával vinniük!

Ezért kérjük, hogy a 2018. június 25-i alkalmassági vizsgára szíveskedjen a kitöltött és aláírt igazolás/nyilatkozat egészségi állapotról nyomtatvány másolatát magával hozni.

Abban az esetben, ha a fenti határidőre az igazolás /nyilatkozat egészségi állapotról nyomtatvány kitöltetése nem történik meg, természetesen letehető az alkalmassági vizsga intézményünkben, de a sikeres alkalmassági vizsgáról hiteles másolatot nem tudunk kiállítani.

Amennyiben előalkalmassági vizsgán vett részt intézményünkben, vagy (bölcsődei, óvodai, iskolai) munkáltatói igazolással felmentése van az alkalmassági vizsga teljesítése alól, e-mailben legyen kedves szkennelve megküldeni a Nyilatkozatot.

Az alkalmassági vizsgával kapcsolatban tájékoztatást a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Tanulmányi Osztályán Lázi Nikoletta tanulmányi előadó ad: (66) 886-015


Szállást – térítés ellenében – tudunk biztosítani, jelentkezni a (66) 210-041-es telefonon lehet.

 

 

  

 


 

 

 

Letölthető anyagok:Felvételi tájékoztató
 

Alkalmassági vizsga - behívó levél
 

Gyakorlati tudnivalók a felvételi eljárással kapcsolatban

 


Tájékoztató a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának képzéseiről
 

Pontszámítási módszerek
 

Ének ajánlás az alkalmassági vizsgára
 

Nyilatkozat a tanító- és óvóképzésre, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők egészségi állapotáról

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Képgaléria

 

TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK,

ISKOLÁK RÉSZÉRE

 

 

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ


MEGHOSSZABBÍTVA


2018. JÚLIUS 31-IG!

 

Belső nyelvvizsga korábban végzett hallgatók részére

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2008/2009-es tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. BŐVEBBEN

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.