Tehetség konferencia a szarvasi Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán

2017. április 27. csütörtök, 10:40

 

  2017. április 26-án zsúfolásig megtelt a főiskolánk nagyelőadója a 31 településről érkező volt hallgatóinkkal, vendégeinkkel, Szarvas város köznevelési intézményeinek vezetőivel ahová azokat a végzett szakirányú szakvizsgázott pedagógus kollégákat vártuk, akik a főiskolánkon szerezték meg a tehetségfejlesztő szakirányú, szakvizsgás oklevelüket. A konferencia célja egyrészt az volt, hogy megtudjuk a kollégáktól, hol tartanak az intézményükben a tehetségek gondozásában, másrészt segítsük tovább az ez irányú munkájukat.

 

A rendezvényt dr. Kozma Gábor rektor úr házigazdaként nyitotta meg, aki kiemelte megnyitójában a tehetséggondozás fontosságát, hiszen minden gyermek egy kincsnek számít, akiket támogatni, segíteni, ösztönözni elsődleges kötelességünk. Megnyitójában a főiskola által kiírt húsvéti alkotóművészeti pályázat eredményét is ismertette, melyre összesen 43 pályamű érkezett irodalom, képzőművészet, zeneművészet, fotó- és filmművészet kategóriában. Ebből a zsűri 10 pályaművet választott ki, és ajánlott díjazásra, amit ünnepélyes keretek között át is vehettek az alkotó pedagógusok.


A konferencián dr. Lipcsei Imre dékán úr a bevezető előadásában összefoglalta karunk tehetséggondozó munkáját a 2009-es elindulástól a tehetségpontunk akkreditálásáig, amit mindvégig támogatott a Kar munkájában, és ösztönözte a kollégákat, hogy ez az új pozitív pedagógiai rendszer beépülhessen a nappali hallgatók, szakirányú képzésünk elméleti és gyakorlati képzésébe.


A plenáris nagy előadások sorát Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének ügyvezető igazgatója indította el egy olyan témakörben, mely mindenkit önelemzésre késztetett. „A tehetséggondozás problémái és megoldási lehetőségei az oktatási intézményben” című előadása mélyen körbejárta, hogy mi minden hiányzik a pedagógus társadalomból ahhoz, hogy eredményes tehetséggondozás alakulhasson ki a köznevelési intézményekben. Elhangzott a nevelőtestületek széthúzása, az újabb feladatok teljesítésének pozitív megközelítése, az együttműködés hiánya, a tanulási problémák különböző szakemberekkel történő megbeszélése, a hospitálások hiánya, amely alapján összehasonlíthatnánk a gyakorlati munkánkat másokéval. Az előadásból az is nagy hangsúllyal előjött, hogyan kellene a tanulókkal bánni, hogy alkotóvá váljanak a tanár-diák viszonyában. A délutáni szekcióprogramban a hallgatók kifejtették, hogy sok szemléletformáló előadásra lenne szükség, hogy a nevelőtestület ez irányban megváltozhasson.


A másik nagy előadást dr. Balogh László, a MATEHETSZ elnöke, a pszichológia-tudományok kandidátusa tartotta „A komplex tehetségprogramok minőségi ismérvei, továbbfejlesztésének lehetőségei” címmel. Sok új gondolatot halhattunk előadónktól, mely nagyon hasznos volt a szakképzett tehetségfejlesztőknek is. Többször, igen határozottan kijelentette, hogy a tehetséggondozó munkát egy óvodában, iskolában, csakis rendszerben lehet kiépíteni, amelyben a nevelőtestület feladata nagyon nagy, és szerteágazó.


Nagy örömünkre a hallgatók zenei tehetségműhelye, képzőművészeti műhelye kiválóan bemutatta  a tehetséggondozásban elért hallhatói eredményeket, sikereket. Az általuk előadott igényes, sokféle zenei stílust bemutató zeneművek a mostani konferencián is lélektől-lélekig hatottak. A képzőművészet terén kincset érő hallgatóink a kiállított alkotásaikkal arattak sikereket, amelyet minden vendégünk megtekinthetett a folyosói kiállításon.


Feltétlen meg kell említeni a délutáni óvodai és tanítói szekciók munkáját, ahol intézményvezetők szóltak arról, hogy mennyire fontos a vezető odafigyelése, támogatása, segítése a tehetséggondozás rendszerének helyi kiépítésében, vagy a tehetségkoordinátor szerepének megerősítésében. Figyelemre méltó volt az az előadás is, amely az összefogás érdekében helyi, városi tehetségsegítő tanács megalapításáról szólt, hogy együtt tudja támogatni egy város a tehetségügyet óvodáskortól a felnőtté válásig.


Egy volt hallgatónk azt mondta a konferencia végén: „nekünk példa, ahogy a Kar a Nemzeti Tehetség Program célját képviseli. Ezt az elkötelezettséget, ahogy Ti dolgoztok ezért az ügyért, látni, tapasztalni kellene sok kiégett pedagógusnak.”

 

 


 

 

 

 

Képgaléria

Erasmus felhívás

Belső nyelvvizsga korábban végzett hallgatók részére

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2012/2013-as tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. BŐVEBBEN

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.