Tudományos Diákkör

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara

 

2020. május 15-én 10.00 órakor

 

online formában tartja meg kari TDK konferenciáját.

 

A konferencia programterve megtekinthető ITT.

 

 

 


 

NTP-OTDKR-14-0034 azonosítószámú pályázat szakmai beszámolója


 

 

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián Karunkról 12 pályaművel, 17 hallgató vett részt három szekcióban. Ebből 1 hallgató 1 dolgozattal a Művészeti- és Művészettudományi Szekcióba nevezett. 1 hallgató 1 dolgozattal a Had- és Rendészettudományi Szekcióba került benevezésre. A Tanulás- és Tanításmódszertani-Tudástechnológiai Szekcióba 10 dolgozattal 15 hallgató nevezett be. Hallgatóink nevezése és részvétele a XXXII. OTDK-ra az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával történt, a NTPOTDKR-14 pályázat keretében.

A Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekcióban (Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar, Sárospatak, 2015. április 8-10.) 15 hallgató vett részt 10 dolgozattal: Domokos Evelin; Geréd Erzsébet, Zsíros Péter; Gyebnár Mária; Hornok Kitti, Varga Renáta; Jákób Klaudia, Szucsán Anita; Jónás Tímea, Mazurák Zoltán; Kuhár Józsefné; Pap Barbara, Zvonár Klaudia; Prágai Nikoletta; Szabó István Zolán. A konferencián 13 tagozat volt. Hallgatóink 7 tagozatba voltak beosztva (anyanyelv- és drámapedagógia, a sajátos nevelési igényűek pedagógiája, egészségnevelés - játék- és szabadidőszervezés - tehetséggondozás, humán- és társadalomtudomány-pedagógia – A hit és erkölcstan tanításának módszertana, Az idegen nyelvek, a kisebbségi és nemzetiségi nyelvek, kultúrák pedagógiája I., Az idegen nyelvek, a kisebbségi és nemzetiségi nyelvek, kultúrák pedagógiája II. A matematikatanítás módszertana - A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata).
Szabó István Zoltán 4. éves tanító szakos hallgató 3. helyezést ért el az „egészségnevelés - játék- és szabadidőszervezés – tehetséggondozás” tagozatában, témavezetője Dr. Fest Sarolta volt, szerepelt.

A Művészeti és Művészettudományi Szekcióban (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2015. április 8-10.) egy hallgató, Ádám Julianna mutatta be művészeti tevékenységét a tervezőgrafika 1 tagozatban.

A Had- és Rendészettudományi Szekcióban (Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Gödöllő, 2015. április 15-17.) 1 hallgató, Gaál László mutatta be eredményesen dolgozatát a hadtörténelem, rendészettörténet tagozatban, és tárgyjutalomban részesült, témavezetője Dr. Gurka Dezső volt.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képgaléria

 

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2020. AUGUSZTUS 15.

 

 

 

Trianon 2020

 

 

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.