Elnökségválasztó alakuló ülés a Gál Ferenc Főiskolán, Szegeden

2017. június 20. kedd, 15:58

 

  2017. április 27-én Gyulán, a kilencedik alkalommal megrendezett „A megelőzés szolgálatában” című konferencia zárásaként került sor a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság közgyűlésére. Ekkor a jelenlévők megválasztották a Társaság vezetőségét, amely alakuló ülését június 16-án, 14:00 órától tartotta Szegeden a Gál Ferenc Főiskola tanácskozójában.

 

 

Itt Dr. Kozma Gábor rektor úr vendégszeretetét élvezhették mindazok, akik erre az alkalomra érkeztek. A vezetőség tagjai tájékoztatást kaptak hazánk egyik legnagyobb katolikus fenntartású felsőoktatási intézményéről, a különböző helyszíneken folyó képzésekről. Rektor úr lelki és szellemi támogatásáról biztosította a jelenlévőket.


Tudnunk kell azt, hogy az 1975-ben alakult önkéntes tevékenységet folytató civil szervezet célja, hogy szervezze és segítse tagjainak, a családdal foglalkozó szakembereknek a tudományos tevékenységét.


Jó érzés volt mindezt hallani, hiszen a multidiszciplináris társaság ilyen háttérrel a jövőben a főiskola campusaival együttműködve bővítheti kapcsolatrendszerét.


A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a társadalom fennmaradásának záloga a gyermek, akinek boldog családban kell felnőnie.


A társaság része a MCSNTT Szarvasi Felnőtt és Ifjúsági Tagozata, amely a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán tanítók és tanulók összefogásával jelentős szerepet vállalt a 2016-ban „Középpontban a család” címmel megrendezett I. Szarvasi Szabadegyetem szervezésében és lebonyolításában. A vezetőség tagjai, akik - többek között Dr. Kozma Gábor rektor urat, Dr. Kozmáné Dr. Szigeti Andrea dékánhelyettest, Dr. Párduczné Szöllősi Andrea főiskolai oktatót (GFF Egészségtudományi Intézet, Gyula) is köszöntötték – a jövőre vonatkozó tervek megbeszélése után - négy főből álló elnökséget választottak.


További három évre bizalmat szavaztak a korábbi ciklusban is elnöki szerepet betöltő Dr. Párducz László osztályvezető főorvosnak (Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula).
A két elnökhelyettes tisztét Dr. Bitó Tamás egyetemi docens (SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) és Dr. Fest Sarolta dékánhelyettes asszony (Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas), a MCSNTT főtitkári feladatait Szabó Istvánné Nagy Magdolna mesterpedagógus látja el a jövőben.


Gratulálunk, eredményes munkát kívánunk a Társaság elnökségének és vezetőségi tagjainak!

 

 


  

 

 

Képgaléria

 

TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK,

ISKOLÁK RÉSZÉRE

 

 

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ


MEGHOSSZABBÍTVA


2018. JÚLIUS 31-IG!

 

Belső nyelvvizsga korábban végzett hallgatók részére

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2008/2009-es tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. BŐVEBBEN

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.