Megjelent Katona Krisztina Mindenben anyanyelv Fejlesztési lehetőségek játékokkal, gyakorlatokkal az óvodában című könyve

2018. április 04. szerda, 11:00

 

  Karunk oktatójának írása 2018 áprilisában a RAABE Kiadó gondozásában látott napvilágot egyrészt önálló kötetként, másrészt az Óvónők kincsestára: Módszertani kézikönyv / Pedagógusok módszertára – tematikus kötetek sorozat harmadik kiadványaként.


 

 

A kötet arra a szemléletre alapoz, hogy az óvodában az anyanyelvi nevelés kiemelt szerepű, „valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat”. A szerző ezt az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott gondolatot szem előtt tartva kíván segítséget nyújtani óvodapedagógusok és óvodapedagógus-jelöltek számára a nyelvi-kommunikációs fejlődés területén elérendő célok hatékonyabb és még sikeresebb eléréséhez. A kiadvány újdonsága, hogy a változatos – esetenként közismert – játékokat és gyakorlatokat a különböző (beszédpercepció, beszédprodukció, nem verbális kommunikáció) fejlesztendő területek szerint rendszerezi.


Az önálló kötet kiadását a szerző írásaiból a múlt évben három, koragyermekkori nyelvi-kommunikációs neveléssel foglalkozó közlemény megjelenése előzte meg. 2017 áprilisában a Bölcsődevezetők kézikönyve kiadványban Nyelv és szocializáció, nyelvi szocializáció címmel látott napvilágot egy tanulmány; ezt követte 2017 augusztusában az Óvónők kincsestára: Módszertani kézikönyvben A nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában Fejlesztendő területek – ötletek, javaslatok című cikk, a sort pedig 2017 októberében a Bölcsődevezetők kézikönyve – Kisgyermeknevelők szakmai-módszertani tudástára részeként A koragyermekkori beszédfejlődés támogatása Nyelvi-kommunikációs fejlesztési feladatok tervezésének, tervezhetőségének kérdése a bölcsődében című írás zárta.

 

 


 

 

 

 

Képgaléria


 

TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK,

ISKOLÁK RÉSZÉRE

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:


2019. JÚLIUS 31.

 


 

Belső nyelvvizsga korábban végzett hallgatók részére

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2012/2013-as tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. BŐVEBBEN

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

Bejelentkezés



Honlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.