Diplomaátadó ünnepség a Pedagógiai Karon

2018. június 26. kedd, 10:54

 

  A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán a 2018. nyári vizsgaidőszakban 133 fő alapképzésben, és 10 fő agrármérnök-tanár MA képzésben részt vevő hallgató tett sikeres záróvizsgát. A diplomaátadó ünnepségen 2018. június 23-án az érintett hallgatók Dr. Kozma Gábortól a Főiskola rektorától és Dr. Lipcsei Imrétől a Pedagógiai Kar dékánjától oklevelet, nyelvvizsga hiányában igazolást vehettek át.

 

 

Az ünnepség kezdetén Dr. Lipcsei Imre dékán köszöntötte a vendégeket. Először Dr. Kozma Gábort a Gál Ferenc Főiskola rektorát, majd Tolnai Pétert a Békés Megyei Önkormányzat alelnökét, a Békés Megyei Kormányhivatalt képviselő Gaál Roland hivatalvezetőt, Babák Mihályt Szarvas város polgármesterét, Földesi Zoltán főtanácsnokot, Seidl Ambrust, a Szent Klára katolikus templom plébánosát, Lázár Zsolt esperest, valamint a Gál Ferenc Főiskola intézményeihez tartozó kollégákat.
 

Lakatos Lilla hallgató szavalata után Dr. Kozma Gábor rektor köszöntötte a diplomájukra váró hallgatókat. Bemutatta a Gál Ferenc Főiskolát, melyhez az elmúlt években csatlakozott egy-egy új intézmény, így egy négy karú, három köznevelési intézménnyel rendelkező, jól prosperáló intézménnyé vált. Beszéde végén rektori dicséretet adott át Dr. Lipcsei Imre dékánnak és Kovács Katalinnak a Tanulmányi Osztály vezetőjének.
Dr. Lipcsei Imre dékán búcsúztatta el a végzősöket, külön kiemelve az agrármérnök tanár diplomát átvevőket, akik a Pedagógiai Karon először vehettek át MA diplomát.
 

A beszédek között a Gyakorló Intézmény óvodásai és iskolásai bűvölték el szavalatukkal a több mint ezer fős közönséget.
 

A hallgatók esküje után Dr. Kozma Gábor rektor, Seidl Ambrus plébános és Lázár Zsolt esperes áldotta meg a Pedagógiai Kar új zászlóját, melyre Kutas Ferencné Cseh Zsuzsanna és Belicza Bence hallgatók kötötték fel a végzősök emlékszalagját.
 

A Diplomákat Dr. Kozma Gábor rektor és Dr. Lipcsei Imre dékán adta át, majd a legkiválóbb óvodapedagógus jelölt díjat Mile Barbara, a legkiválóbb tanító jelölt díjat Belicza Bence hallgató vehette át. A Rózsa Borka alapítvány díját Lakatos Lilla hallgató nyerte el, a jutalomkönyvet Bíró Gyula a Gyakorló Intézmény igazgatója adta át.
 

Gaál Roland a Járási Hivatal vezetője és Babák Mihály búcsúztatta el a végzősöket, akik a kivonuló elnökséget kalapjuk feldobásával búcsúztatták.

 

 


 

 

 

 

Képgaléria


 

TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK,

ISKOLÁK RÉSZÉRE

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:


2019. JÚLIUS 31.

 


 

Belső nyelvvizsga korábban végzett hallgatók részére

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2012/2013-as tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. BŐVEBBEN

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.