Lonovics László Erasmus mobilitása a nyitrai egyetemen

2019. április 17. szerda, 14:55

 

  Április 8-12-ig a nyitrai Konstantin Filozófiai Egyetem Pedagógia Karának Művészeti Tanszékén volt vendégoktató Lonovics László főiskolai docens. Nemcsak előadást tartott, hanem lehetősége volt megismerni az ott folyó oktatási rendszert és gyakorlatot. A tanszék tárgyi feltételei optimálisak, jól felszerelt szaktantermekkel rendelkezik. A tanszéken kilenc főállású oktató dolgozik.
A fogadó intézményi program szervezése és lebonyolítása doc. Dr. Adriana Récka, PhD. dékánhelyettesnek, Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. Tanszékvezető helyettesnek és Daniel Szalai docensnek köszönhető.


 

  

 


 

 

 

 

Képgaléria


 

TOVÁBBKÉPZÉSI AJÁNLAT

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK,

ISKOLÁK RÉSZÉRE

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:


2019. JÚLIUS 31.

 


 

Belső nyelvvizsga korábban végzett hallgatók részére

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2012/2013-as tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. BŐVEBBEN

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.