Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása

NTP-HHTDK-18 pályázat szakmai beszámolója

 


 

                                                                                                                                                                               

 

 


 

TDK konferencia

 

 

2018. november 13-án délután rendezte meg a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a kari tudományos diákköri konferenciát. A konferencia megnyitását követően a hallgatói kutatások bemutatása két szekcióban folyt Szakács Mihályné dr. ny. főiskolai tanár és Földesi Zoltán Szarvas város főtanácsnoka elnöklése mellett.

 

Az I. szekcióban a szakmai zsűri tagjai Szakács Mihályné dr. ny. főiskolai tanár (elnök), Dr. Katona Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár, Dr. Gurka Dezső főiskolai tanár voltak. Négy dolgozattal négy hallgató mutatta be kutatását.


Eredmények:

I. helyezés: Ilyés Zoltán: Papagájtartás és ennek hatása a gyerekekre (témavezető: Dr. Soós István)
II. helyezés: Bankó Klaudia: Csodaszarvas Tanoda – A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása (témavezető: Dr. Lipcsei Imre)
III. helyezés: Berta Orsolya Piroska: Színkottával jobban megy! (témavezető: Tamás Margit)
III. helyezés: Müller Szilva: Népdalaink ma (témavezető: Tamás Margit)

 

A II. szekcióban a szakmai zsűri tagjai Földesi Zoltán, Szarvas város főtanácsnoka (elnök), Dr. Lipcsei Imre főiskola tanár, dékán, Dr. Olteanu Florea főiskolai docens, tanszékvezető, Dr. Szilvássy Orsolya főiskolai docens voltak.  Három dolgozattal négy hallgató mutatta be kutatását.


Eredmények:

I. helyezés: Butt Tímea – Czikora Réka: A számítógépes játékok sztereotípiáinak vizsgálata (témavezető: Szabóné Balogh Ágota)
II. helyezés: Szikszai Lilla: Az iskolaválasztás motivációi, különös tekintettel az idegennyelv-oktatásra (témavezető: Timárné Hunya Tünde)
III. helyezés: Sziráki Éva: Népi játékok szerepe az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlődésében (témavezetők: Dr. Fest Sarolta, Szabó Istvánné Nagy Magdolna)

 

 


 

Képzések, kurzusok, előadások, szakmai konzultációk

 

 

A hallgatók tudományos diákköri munkájára való felkészülését segítette, a Kar által megrendezett továbbképzések, kurzusok és előadások. Nyolc szakember (Dr. Lipcsei Imre, Dr. Fest Sarolta, Dr. Katona Krisztina, Dr. Lestyán Erzsébet, Szabóné Dr. Balogh Ágota, Dr. Oltenau Florea, Dr. Kantiné Szín Mária, Dr. Vígh Edit) előadását hallgathatták meg az érdeklődő, kutató hallgatók. A képzésekben hat szakember vett részt. A kurzusokon megismerkedtek a TDK feladataival, a felépítésével, a rendszerével, az értékelési módjaival. A képzés „tananyagai” között megjelentek, az előadás tartásának módszere, a TDK dolgozat nyelvi és formai sajátosságai is. Emellett, a hallgatóknak lehetőségük volt kutatási példákon keresztül (tehetséggondozás, egészségnevelés, nemzetiségi kutatások stb.) az elmélet mellett gyakorlati ismeretek elsajátítására is. Két előadást (gyermekvédelem és gyermekközösségben előforduló betegségek témakörökben) szakmai beszélgetéssel egybekötve hallgathattak meg a hallgatók. Továbbá a TDK-s hallgatókkal cserélhettek tapasztalatot kötetlen beszélgetés keretében.

 

 

 


 

 

 

Kutató hallgatóink közül 11-en vehettek részt öt szakmai konferencián. Tudástárunk 12 szakkönyvvel bővült, segítve a hallgatók tudományos tevékenységét.

 

A TDK-s hallgatók rezüméi, illetve a tehetséges hallgatók alkotásai a Polyhistor újságunkban kerültek bemutatásra. A TDK kutatásból készült publikációk a Diákdiskurzus folyóiratunkban jelentek meg.

 

Polyhistor


Diákdiskurzus

 

 

A konferencia megrendezését és a kurzusok, előadások megtartását a Nemzeti Tehetség Program Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása NTP-HHTDK-18 pályázata segítette.

 

Képgaléria

 

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2020. AUGUSZTUS 15.

 

 

 

Trianon 2020

 

 

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.